جستجو
جستجوي نام :
دی گِرِی من | D.Gray-Man

با بازدید: 419,273

4.66
دراگون بال | Dragonball

با بازدید: 2,122,723

4.12
برسرک | Berserk

با بازدید: 2,504,361

4.74
سایرِن | Psyren

با بازدید: 1,048,745

4.62
نجبا | Noblesse

با بازدید: 4,051,444

4.74
اینویاشا | Inuyasha

با بازدید: 2,315,669

4.31
کلیمور | Claymore

با بازدید: 1,684,367

4.67
وان پیس | One Piece

با بازدید: 7,416,469

4.73
بلیچ | Bleach

با بازدید: 6,994,687

4.52
نویز | NOiSE

با بازدید: 7,366

3.5
دو نیمه ! | Half & Half

با بازدید: 14,177

4.68
تحت تعقیب | WANTED !

با بازدید: 33,720

4.25
بانکارا | Bankara

با بازدید: 11,688

4.47
اپــــل  ! | Apple

با بازدید: 17,186

4.54
میدوری نو هیبی | Midori no Hibi

با بازدید: 227,434

4.57