جستجو
جستجوي نام :
برسرک | Berserk

با بازدید: 3,621,617

4.74
موج‌شکن | The Breaker

با بازدید: 1,315,031

4.77
پلوتو | Pluto

با بازدید: 95,447

4.71
پسران قرن بیستم | 20th Century Boys

با بازدید: 13,590

4
تریگان: ریسینگ | Trigun : Rising

با بازدید: 2,546

3.83
ردپا | Trace

با بازدید: 180,501

4.39
سابرینا | Sabrina

با بازدید: 1,241

2.2
گنتز | GANTZ

با بازدید: 1,546,759

4.34
بی خانمان | Vagabond

با بازدید: 2,845,405

4.79
قطاری در پایان تابستان | A Train at the End of Summer

با بازدید: 1,721

2.44
حماسه ی وینلند | Vinland Saga

با بازدید: 1,534,399

4.68
شیگورای | Shigurui

با بازدید: 195,596

4.57
الفن ليد | Elfen Lied

با بازدید: 318,291

3.9
پادشاهی | Diadem

با بازدید: 4,692

4.2
گلوله ی سیاه | Black Bullet

با بازدید: 39,452

4.83