جستجو
جستجوي نام :
برسرک | Berserk

با بازدید: 2,837,332

4.74
موج‌شکن | The Breaker

با بازدید: 1,152,961

4.77
پلوتو | Pluto

با بازدید: 76,207

4.71
پسران قرن بیستم | 20th Century Boys

با بازدید: 10,918

4
تریگان: ریسینگ | Trigun : Rising

با بازدید: 1,540

3.83
ردپا | Trace

با بازدید: 165,883

4.39
سابرینا | Sabrina

با بازدید: 1,156

2.2
گنتز | GANTZ

با بازدید: 1,357,912

4.34
بی خانمان | Vagabond

با بازدید: 2,492,682

4.79
قطاری در پایان تابستان | A Train at the End of Summer

با بازدید: 1,616

2.44
حماسه ی وینلند | Vinland Saga

با بازدید: 885,854

4.68
شیگورای | Shigurui

با بازدید: 166,711

4.57
الفن ليد | Elfen Lied

با بازدید: 296,420

3.9
پادشاهی | Diadem

با بازدید: 4,358

4.2
گلوله ی سیاه | Black Bullet

با بازدید: 32,161

4.83