جستجو
جستجوي نام :
برسرک | Berserk

با بازدید: 2,362,458

4.74
موج‌شکن | The Breaker

با بازدید: 1,058,423

4.77
پلوتو | Pluto

با بازدید: 64,715

4.71
پسران قرن بیستم | 20th Century Boys

با بازدید: 9,636

4
تریگان: ریسینگ | Trigun : Rising

با بازدید: 1,365

3.83
ردپا | Trace

با بازدید: 155,860

4.39
سابرینا | Sabrina

با بازدید: 1,104

2.2
گنتز | GANTZ

با بازدید: 1,270,737

4.34
بی خانمان | Vagabond

با بازدید: 2,291,126

4.79
قطاری در پایان تابستان... | A Train at the End of Summer

با بازدید: 1,554

2.44
حماسه ی وینلند | Vinland saga

با بازدید: 781,619

4.68
شیگورای | Shigurui

با بازدید: 151,871

4.57
الفن ليد | Elfen Lied

با بازدید: 267,963

3.9
پادشاهی | Diadem

با بازدید: 4,054

4.2
گلوله ی سیاه | Black Bullet

با بازدید: 21,785

4.83