جستجو
جستجوي نام :
برسرک | Berserk

با بازدید: 3,507,545

4.74
موج‌شکن | The Breaker

با بازدید: 1,246,506

4.77
پلوتو | Pluto

با بازدید: 90,041

4.71
پسران قرن بیستم | 20th Century Boys

با بازدید: 12,641

4
تریگان: ریسینگ | Trigun : Rising

با بازدید: 2,370

3.83
ردپا | Trace

با بازدید: 177,945

4.39
سابرینا | Sabrina

با بازدید: 1,226

2.2
گنتز | GANTZ

با بازدید: 1,486,809

4.34
بی خانمان | Vagabond

با بازدید: 2,764,122

4.79
قطاری در پایان تابستان | A Train at the End of Summer

با بازدید: 1,658

2.44
حماسه ی وینلند | Vinland Saga

با بازدید: 1,423,685

4.68
شیگورای | Shigurui

با بازدید: 178,260

4.57
الفن ليد | Elfen Lied

با بازدید: 312,741

3.9
پادشاهی | Diadem

با بازدید: 4,584

4.2
گلوله ی سیاه | Black Bullet

با بازدید: 38,366

4.83