جستجو
جستجوي نام :
برسرک | Berserk

با بازدید: 2,404,269

4.74
موج‌شکن | The Breaker

با بازدید: 1,072,801

4.77
پلوتو | Pluto

با بازدید: 65,592

4.71
پسران قرن بیستم | 20th Century Boys

با بازدید: 9,718

4
تریگان: ریسینگ | Trigun : Rising

با بازدید: 1,368

3.83
ردپا | Trace

با بازدید: 156,656

4.39
سابرینا | Sabrina

با بازدید: 1,110

2.2
گنتز | GANTZ

با بازدید: 1,271,767

4.34
بی خانمان | Vagabond

با بازدید: 2,320,511

4.79
قطاری در پایان تابستان... | A Train at the End of Summer

با بازدید: 1,555

2.44
حماسه ی وینلند | Vinland saga

با بازدید: 788,759

4.68
شیگورای | Shigurui

با بازدید: 152,404

4.57
الفن ليد | Elfen Lied

با بازدید: 268,336

3.9
پادشاهی | Diadem

با بازدید: 4,082

4.2
گلوله ی سیاه | Black Bullet

با بازدید: 21,922

4.83