جستجو
جستجوي نام :
برسرک | Berserk

با بازدید: 2,602,828

4.74
موج‌شکن | The Breaker

با بازدید: 1,121,737

4.77
پلوتو | Pluto

با بازدید: 71,947

4.71
پسران قرن بیستم | 20th Century Boys

با بازدید: 10,765

4
تریگان: ریسینگ | Trigun : Rising

با بازدید: 1,471

3.83
ردپا | Trace

با بازدید: 163,324

4.39
سابرینا | Sabrina

با بازدید: 1,129

2.2
گنتز | GANTZ

با بازدید: 1,314,343

4.34
بی خانمان | Vagabond

با بازدید: 2,451,621

4.79
قطاری در پایان تابستان... | A Train at the End of Summer

با بازدید: 1,602

2.44
حماسه ی وینلند | Vinland Saga

با بازدید: 840,282

4.68
شیگورای | Shigurui

با بازدید: 165,279

4.57
الفن ليد | Elfen Lied

با بازدید: 291,575

3.9
پادشاهی | Diadem

با بازدید: 4,249

4.2
گلوله ی سیاه | Black Bullet

با بازدید: 23,665

4.83