جستجو
جستجوي نام :
برسرک | Berserk

با بازدید: 2,501,426

4.74
موج‌شکن | The Breaker

با بازدید: 1,096,648

4.77
پلوتو | Pluto

با بازدید: 71,225

4.71
پسران قرن بیستم | 20th Century Boys

با بازدید: 10,711

4
تریگان: ریسینگ | Trigun : Rising

با بازدید: 1,464

3.83
ردپا | Trace

با بازدید: 159,964

4.39
سابرینا | Sabrina

با بازدید: 1,129

2.2
گنتز | GANTZ

با بازدید: 1,273,174

4.34
بی خانمان | Vagabond

با بازدید: 2,405,423

4.79
قطاری در پایان تابستان... | A Train at the End of Summer

با بازدید: 1,602

2.44
حماسه ی وینلند | Vinland Saga

با بازدید: 831,566

4.68
شیگورای | Shigurui

با بازدید: 159,912

4.57
الفن ليد | Elfen Lied

با بازدید: 281,196

3.9
پادشاهی | Diadem

با بازدید: 4,170

4.2
گلوله ی سیاه | Black Bullet

با بازدید: 23,606

4.83