جستجو
جستجوي نام :
برسرک | Berserk

با بازدید: 3,145,239

4.74
موج‌شکن | The Breaker

با بازدید: 1,186,977

4.77
پلوتو | Pluto

با بازدید: 80,670

4.71
پسران قرن بیستم | 20th Century Boys

با بازدید: 11,395

4
تریگان: ریسینگ | Trigun : Rising

با بازدید: 1,555

3.83
ردپا | Trace

با بازدید: 169,466

4.39
سابرینا | Sabrina

با بازدید: 1,186

2.2
گنتز | GANTZ

با بازدید: 1,416,044

4.34
بی خانمان | Vagabond

با بازدید: 2,613,748

4.79
قطاری در پایان تابستان | A Train at the End of Summer

با بازدید: 1,630

2.44
حماسه ی وینلند | Vinland Saga

با بازدید: 1,141,337

4.68
شیگورای | Shigurui

با بازدید: 170,488

4.57
الفن ليد | Elfen Lied

با بازدید: 304,014

3.9
پادشاهی | Diadem

با بازدید: 4,431

4.2
گلوله ی سیاه | Black Bullet

با بازدید: 35,405

4.83